Thanh Hoá: Tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, tư vấn pháp luật năm 2019

(PLVN) -Hiện tại trên địa bàn Thanh Hoá có 86 luật sư, hoạt động ở 19 tổ chức hành nghề luật sư. Những năm qua, thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ luật sư trên địa bàn đã gián tiếp góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thanh Hoá: Tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, tư vấn pháp luật năm 2019

Nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác luật sư và tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, tư vấn pháp luật năm 2019 cho luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, nhân viên pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn viên pháp luật của các trung tâm tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, ông, Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã triển khai chuyên đề về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của luật sư trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các văn bản pháp luật mới được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh phát triển được 200 luật sư, 25 đến 30 tổ chức hành nghề luật sư. Theo Kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020, Sở Tư pháp Thanh Hoá tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ Luật sư đối với công tác tổ chức và quản lý hoạt động luật sư. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ pháp luật khi hành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ để bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hiện tại trên địa bàn Thanh Hoá có 86 luật sư, hoạt động ở 19 tổ chức hành nghề luật sư. Những năm qua, thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ luật sư trên địa bàn đã gián tiếp góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Rất nhiều luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí và thực hiện trợ giúp pháp lý; tuyên truyền phổ biến luật, từ đó giúp người dân hiểu các thủ tục tố tụng, thương lượng hòa giải tranh chấp dân sự, hạn chế tranh chấp, tạo niềm tin pháp lý cho các tổ chức và công dân trong công tác đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Cũng tại hội nghị, người làm công tác tư vấn pháp luật, luật sư đã chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật và hoạt động luật sư. Qua đó, giúp cho các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, nhân viên pháp lý có tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ khi thực hiện tư vấn pháp luật cho người dân, bảo đảm tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật theo đúng quy định pháp luật.

Đọc thêm