Thanh Hoá: Triển khai hệ thống phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hóa là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả trong công tác PBGDPL, là địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật chính thống của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá: Triển khai hệ thống phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật”

Thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 11-10-2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và kế hoạch 232/KH-UBND ngày 13-11-2019 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của UBND, từ ngày 18 đến 21-5-2021 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa” cho 65 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có địa chỉ tại http://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn.

Thanh Hoá: Triển khai hệ thống phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật” ảnh 1

Trang thông tin PBGDPL tỉnh Thanh Hoá

Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hóa là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả trong công tác PBGDPL, là địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật chính thống của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến người dân, doanh nghiệp, nhằm mục đích kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, tổng hợp đầy đủ, kịp thời thông tin PBGDPL của các cấp, các ngành, hình thành kho dữ liệu PBGDPL tập trung, thống nhất toàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần đổi mới toàn diện công tác PBGDPL.

Thông qua Trang thông tin PBGDPL của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị, người dân, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin pháp luật theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Thông tin pháp luật được cập nhật kịp thời, đầy đủ, tổ chức một cách có hệ thống và biên soạn theo tình huống cụ thể giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật dễ dàng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đông đảo quần chúng Nhân dân.

Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được kế hoạch đề ra nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đó là: Tăng cường phổ biến, truyền thông, nâng cao nhận thức về yêu cầu, trách nhiệm và các nhiệm vụ của kế hoạch triển khai đề án; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL; hoàn chỉnh và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung của tỉnh.

Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên trang thông tin điện tử PBGDPL, bao gồm: đăng tải thông tin, chia sẻ thông tin, dữ liệu PBGDPL trên trang thông tin điện tử và chuyên mục PBGDPL các sở, ngành, địa phương; thực hiện số hóa các tài liệu PBGDPL trên trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung của tỉnh thuộc Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và trang/chuyên mục PBGDPL thuộc trang thông tin điện tử các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hỏi - đáp pháp luật về các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm để hình thành hệ sinh thái, phát triển tài nguyên dữ liệu thông tin pháp luật trong quá trình thực hiện chuyển đổi số công tác PBGDPL. Tăng cường gắn kết công tác PBGDPL với trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm