Thành ủy Ninh Bình sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

(PLVN) - Ngày 19/5, Thành ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của TP đã được khen thưởng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của TP đã được khen thưởng.

Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung của Chỉ thị, tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo từng năm; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng học tập, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề từng quý, hướng dẫn bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019, thành phố Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm; hướng các hoạt động vào việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2019.

Phong trào thi đua năm 2019 cũng chuyển biến mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thành phố Ninh Bình.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy những kết quả đạt được, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, như đẩy mạnh các phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”... thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hưởng ứng tham gia thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 15,2%.

Song song với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền thành phố Ninh Bình tiếp tục triển khai các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, phố, thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quản lý tốt các di tích được xếp hạng; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp, bậc học và chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm