Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Cục THADS Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

Trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua năm 2021

Trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua năm 2021

Năm 2021, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 3.033 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 4.763 việc. Trong số có điều kiện, thi hành xong là 3.777 việc, đạt tủ lệ 90,62% so với cùng kỳ năm năm 2020, vượt 7,62% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao.

Tổng số tiền phải giải quyết là hơn 708 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành án là 447,6 tỷ đồng, trong đó đã thi hành là 254,9 tỷ đồng, đạt 56,95% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 16,35% so với chì tiêu được giao.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhiều ngày, tháng cán bộ,c ông chức phải thực hiện giãn cách, làm việc trực tuyến tại nhà, trong khi số tiền thụ lý của các cơ quan THADS tang cao so với cùng kỳ năm 2020, tính chất vụ việc phức tạp. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan THADS 2 cấp tỉnh Lào Cai đã triển khai công việc đảm bảo hoàn hành Kế hoạch công tác năm 2021, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung xác minh, phân loại án để tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS tiếp tục được tang cường, đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, Cục đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ công chức, người lao động cơ quan THADS đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022, cơ quan THADS 2 cấp tỉnh LÀo Cai xác định cần bám sát nội dung kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng Cục THADS, Bộ Tư pháp, cấp ủy Đảng, địa phương; tích cực tham mưu UBND tỉnh, chính quyền các cấp trong triển khai THADS, theo dõi thi hành các bản án hành chính; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, giữ vững kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các đơn vị.

Cùng chuyên mục
Quang cảnh hội nghị

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(PLVN) -Sáng 21/1, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 Khoá II (mở rộng) và Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, ông Trần Đức Vinh Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó tổng biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam.

Đọc thêm