Năm 2018 là năm "lột xác" của Học viện Hành chính Quốc gia

(PLVN) - Học viện Hành chính Quốc gia (HVHCQG) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị. 

Năm 2018 là năm "lột xác" của Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chia sẻ, “Thay mặt Bộ Nội vụ, tôi xin biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua của HVHCQG. Tôi có một câu rất ngắn gọn rằng, năm 2018 là năm "lột xác" của học viện. Năm 2018, học viện đã làm được những việc mà trước đây chưa làm được. Thành công đầu tiên đó là, HVHC bước đầu đã kiện toàn được tổ chức bộ máy theo quyết định số 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Trong quyết định này có một điểm mới quan trọng, đó là HVHC sẽ chỉ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. 

Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, cần phải có những sửa đổi trong việc rà soát lại các quy định trong việc thực hiện quyết định 05, phân cấp chính quyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng giao, nếu không sẽ trở thành rào cản bước phát triển của học viện…Trong năm tới, tôi mong rằng tập thể HVHCQG tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận và phát huy dân chủ trong nội bộ, đồng thời tiếp tục xây dựng HVHCQG phát triển vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao phó”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chụp ảnh cùng các giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia. 

Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, ông Đặng Xuân Hoan cho biết, “Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Học viện, đồng thời, cũng đặt ra những câu hỏi lớn Học viện cần phải tư duy lại định hướng, con đường phát triển của Học viện trong hiện tại và tương lai. Quá trình sắp xếp lại tổ chức lại bộ máy, kiện toàn nhân sự thực sự là một quá trình nhiều thách thức. Nhưng với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự đoàn kết, nhất trí, với sự ủng hộ của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện, việc kiện toàn tổ chức, nhân sự của Học viện đã thực sự hoàn thành”.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, ông Đặng Xuân Hoan phát biểu.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong năm 2018, HVHCQG đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Theo đó, công tác xây dựng, ban hành thể chế đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản; Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã thu được kết quả đáng kể; Hoạt động đào tạo đại học và sau đại học thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công tác xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được đẩy nhanh tiến độ; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức và người lao động Học viện ngày càng được nâng lên... Song bên cạnh đó, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của học viện còn chậm so với chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; Đời sống viên chức và người lao động chậm được cải thiện...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm