Trao giải tranh cổ động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(PLVN) -Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định về việc trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi sáng tác tranh cổ động xuất sắc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4'2020).

Tác giả Lưu Yên Thế, Hà Nội với tranh cổ động 30/4 đại thắng đạt giải Nhì cuộc thi

Tác giả Lưu Yên Thế, Hà Nội với tranh cổ động 30/4 đại thắng đạt giải Nhì cuộc thi

Theo đó, có 16 tác phẩm tranh cổ động có giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật được trao giải tại cuộc thi. Giải nhất được trao cho tác phẩm "30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng" của tác giả Đỗ Như Điềm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

 Giải nhất được trao cho tác phẩm "30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng" của tác giả Đỗ Như Điềm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2 giải nhì được trao cho tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam với tác phẩm Chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tác giả Lưu Yên Thế, Hà Nội với tranh cổ động 30/4 đại thắng.

 Giải nhì được trao cho tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam với tác phẩm "Chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước"

Trước đó, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) được phát động với các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Nội dung tác phẩm dự thi tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng chuyên mục
Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8:  Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước

Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8: Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước

(PLVN) - Ngày 04/12/2020, Bộ Ngoại giao và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc lần thứ 8 tại Hà Nội, có kết nối trực tuyến với đại biểu từ các nước Mê Công và Hàn Quốc.
Đọc thêm