Xúc tiến hoạt động cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV

(PLVN) - Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 3/8, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp này các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng với đó, Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; dự thảo phân công soạn thảo và ban hành văn bản.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: So với nhiệm kỳ trước việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia nhiệm kỳ này sớm hơn một kỳ họp để Hội đồng bầu cử quốc gia có điều kiện chủ động sớm đi vào hoạt động và có quỹ thời gian nhiều hơn trong việc hướng dẫn những quy định mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa XIV sửa đổi.

Căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng thời Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
Cùng chuyên mục
Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới

Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới

(PLVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cận kề. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đang kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đọc thêm