Thông báo Bán đầu giá quyền sử dụng đất tại TP Hòa Bình

(PLVN) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 18 lô đất ở tại Khu tái định cư xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hoà Bình chuyển giao.

Cụ thể:

Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hoà Bình;

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở;

Các thông số chủ yếu của tài sản: Đất ở tại nông thôn, tổng diện tích đất: 2.165,40 m2; Diện tích lô lớn nhất: 268,00 m2; Diện tích lô nhỏ nhất: 82,70 m2; Tổng số lô đất bán đấu giá: 18 lô; Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Địa điểm, vị trí của tài sản: Tại khu tái định cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 8h ngày 26/06/2020, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: đường Hoàng Văn Thụ, phường thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 10.610.460.000 đồng (Mười tỷ, sáu trăm mười triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm: Phí trước bạ và các lệ phí khác.

Tiền đặt trước: (có bảng kê chi tiết kèm theo)

Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

Tổ chức xem tài sản

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 3/6/2020 đến ngày 5/6/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 8/6/2020 đến ngày 9/6/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu tái định cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 3/6/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2020; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Phí tham gia đấu giá (Có bảng kê chi tiết kèm theo). 

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h đến 16h30 ngày 24/6/2020; 

Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

Số vòng đấu giá: 3 vòng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hoà Bình: Tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm