Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

(PLO) - Ngày 29/5/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo của Ủy  ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng. 

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Trong quá trình thảo luận, đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời đóng góp ý kiến về các vấn đề: bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng, ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng đối với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam và một số vấn đề khác. 

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). 

Ngày mai, Thứ tư, ngày 30/5/2018:  Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. 

Tiếp đó, trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm