Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hải Phòng khoá XVI

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/5, Thường trực HĐND TP Hải Phòng họp kiểm tra và cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết do UBND TP trình tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra vào ngày 28/5.
Hải Phòng họp, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16
Hải Phòng họp, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16

Kỳ họp thứ 16 xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập TP thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của TP Hải Phòng. Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên...

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, khẩn trương của UBND TP và các Sở, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị các Đề án, hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) đến thời điểm này cơ bản đáp ứng yêu cầu; các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. ​

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng thống nhất với ý kiến của các đại biểu về các hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đủ điều kiện trình Kỳ họp HĐND TP xem xét, quyết định; đồng thời đề nghị UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện đầy đủ theo quy định; các Ban HĐND TP hoàn thiện báo cáo thẩm tra, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP sớm gửi dự thảo Nghị quyết đến các đại biểu HĐND TP xem xét cho ý kiến, rà soát kỹ càng công tác chuẩn bị để đảm bảo Kỳ họp thứ 16 diễn ra thành công.

Đọc thêm