#Thu hồi quyết định kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng