Thu nội địa tăng gần 11% so với cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý trong 4 tháng đầu năm 2024 đã đạt hơn 640.000 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu...
Toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu...

Thông tin từ Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN tháng 4/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10,1% so với dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán, bằng 117,1% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nội địa ước đạt 144.600 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 108.336 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng năm 2024, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 21.236 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nội địa ước đạt 619.063 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; Thu thuế, phí nội địa ước đạt 478.433 tỷ đồng, bằng khoảng 44% so với dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%), 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Về tổng thể có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30% - 40%; còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán); Có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu. Còn 09/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, có được kết quả đó là do trong những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Đặc biệt, các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm 2024 là khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Nghị định 94/2023/NĐ-CP ước khoảng 10.900 tỷ đồng; Giảm mức thuế Bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 13.164 tỷ đồng; Giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.444 tỷ đồng.

Đọc thêm