Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự

Theo Quyết định của Thủ tướng, ông Lê Xuân Định được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Trọng Bình kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn...

Xét đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự ảnh 1
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Thủ tướng cũng mới quyết định giao Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự ảnh 2
 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ông Bình thay vị trí Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

Hai Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm