Thủ tướng bổ nhiệm 3 nhân sự

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Đại học quốc gia.

Tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi

Tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Phó Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM Trần Cao Vinh

Tân Phó Giám đốc Đại học quốc gia TP HCM Trần Cao Vinh

Tại Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn

Đọc thêm