Thủ tướng yêu cầu đề xuất phương án biên soạn 1 bộ sách giáo khoa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT đề xuất phương án tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm 2025.
Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa đầu năm học mới. Ảnh: Mỹ Trinh
Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa đầu năm học mới. Ảnh: Mỹ Trinh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới ký ban hành Chỉ thị số 32 ngày 25/12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Chỉ thị nêu, Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai bước đầu mang lại chuyển biến tích cực; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được củng cố, tăng cường; hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì và nâng cao.

Tuy nhiên, một số văn bản triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất; việc biên soạn, thực nghiệm và thẩm định sách giáo khoa còn hạn chế; tình trạng thừa, thiếu giáo viên chậm được khắc phục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, trình Thủ tướng trong tháng 12/2023.

Đồng thời, phải tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở đó đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội trong năm 2025.

Bên cạnh việc ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá thành, Thủ tướng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đọc thêm