Thừa Thiên- Huế: Chất lượng tín dụng chính sách xã hội đứng đầu toàn quốc

(PLVN) - Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội (NHCSXH) Việt Nam tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội CSXH, do Tỉnh ủy TT- Huế tổ chức. 

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Dung.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Công Lân- Giám đốc Chi nhánh NHCSXH  tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40, tính đến nay  doanh số cho vay của NHCSXH đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt gần 5.380 tỷ đồng, đáp ứng cho trên 216.00 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao điều kiện sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 17.721 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo và 22.595 hộ thoát khỏi ngưỡng cận nghèo. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,40%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,44% so với năm 2014.

Thừa Thiên- Huế: Chất lượng tín dụng chính sách xã hội đứng đầu toàn quốc ảnh 1
Phó tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích.

Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ toàn tỉnh là 2.680 tỷ đồng, tăng 1.009 tỷ đồng so với năm 2014,  bình quân mỗi năm tăng 11%, nợ quá hạn và khoanh nợ chiếm 0,13% trong tổng dư nợ; trong đó, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên 2.674 tỷ đồng, chiếm 99,8% trong tổng dư nợ. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương được tăng lên hàng năm, với 31,4 tỷ đồng năm 2014 đã tăng lên 91 tỷ đồng năm 2019 (tăng 59,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tăng 34,6 tỷ đồng và ngân sách huyện tăng 24,7 tỷ đồng). Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 9.500 lao động và 5.400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ học tập. Đặc biệt, có 2.435 hộ nghèo đã được vay vốn để xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Đạt được kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào sự nghiệp giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội cũng như đi vào cuộc sống của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành và đoàn thể các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh và huyện trong kiểm tra, quản lý, sử dụng nguồn vốn chính sách xã hội hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho biết, cùng với việc triển khai hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được phân bổ từ Trung ương, tỉnh sẽ xem xét, dành một phần nguồn ngân sách địa phương để ủy thác qua NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn cũng như lồng ghép với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề... để tạo điều kiện cho người lao động trong các hộ nghèo, cận nghèo sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần ổn định và cải thiện cuộc sống.

Thừa Thiên- Huế: Chất lượng tín dụng chính sách xã hội đứng đầu toàn quốc ảnh 2
Hội nghị do Tỉnh ủy TT- Huế tổ chức

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong giai đoạn mới và những năm tiếp theo, NHCSXH đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH; ưu tiên dành nhiều hơn nữa nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo củng cố và kiện toàn Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

“Về phía NHCSXH, với tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chú trọng phân bổ sung nguồn lực để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”- Phó tổng Giám đốc NHCSXH nhấn mạnh.

Dịp này, 05 tập thể và 11 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 06 tập thể, 05 cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH  tặng giấy khen vì đã có thành tích đóng góp trong 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị số  40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm