Tìm giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

(PLVN) -Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ)  Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hương Diệp.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng tình hình, bối cảnh mới, để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động, đề án của UBTƯ MTTQ Việt Nam được triển khai tới MTTQ Việt Nam các cấp, tới các tổ chức thành viên của Mặt trận và toàn thể Nhân dân. Đồng thời, góp phần giúp MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đúng và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận ở mỗi cấp theo Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, cơ sở pháp lý, căn cứ chính trị về hoạt động của MTTQ Việt Nam đã cơ bản đầy đủ, do đó, việc đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp là nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam không chỉ là yêu cầu và trách nhiệm của bản thân Mặt trận mà còn là yêu cầu khách quan của xã hội, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, là đòi hỏi tất yếu của thể chế chính chính trị dân chủ, là điều kiện để phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bởi vậy, đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng mới của đất nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, khắc phục triệt để căn bệnh “xa dân”, dân chủ hình thức, hành chính hóa hoạt động, công chức hóa cán bộ, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và kiểm soát quyền lực...

Bà Nguyễn Thị Doan phát biểu. Ảnh: Hương Diệp.

Bà Nguyễn Thị Doan phát biểu. Ảnh: Hương Diệp.

Cho rằng, MTTQ Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng và được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, bởi vậy, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, MTTQ Việt Nam phải đổi mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao gửi. Đặc biệt phải đổi mới trong chính bộ máy của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam theo đúng tinh thần Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị và theo đúng vị trí việc làm hiện nay.

Ngoài ra, theo bà Doan, phải đổi mới cả về cơ chế chính sách, đổi mới tư duy về con người, về nguồn lực đối với Mặt trận trong giai đoạn hiện nay… Đó chính là động lực để hệ thống MTTQ Việt Nam hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò của mình.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phải chủ động đổi mới trong việc tổ chức những Hội nghị thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu được những vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang triển khai để củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin trong Nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc thêm