Tổ chức lại hệ thống khám, chữa bệnh thành 3 cấp chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) (sửa đổi) được trình ra Quốc hội ngày 25/5.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc xây dựng Dự án KCB (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động KCB.

Về đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động KCB, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, về hệ thống cơ sở KCB, bên cạnh việc tiếp tục duy trì hệ thống các cơ sở KCB của cả nhà nước và tư nhân như hiện nay, dự thảo Luật đã bổ sung quy định chia hệ thống KCB này thành 3 cấp chăm sóc, bao gồm: cấp KCB bệnh ban đầu thực hiện nhiệm vụ KCB ngoại trú, chăm sóc sức khỏe ban đầu; cấp KCB cơ bản thực hiện nhiệm vụ KCB ngoại trú, nội trú tổng quát; đào tạo thực hành tổng quát; và cấp KCB chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ KCB ngoại trú, nội trú chuyên sâu; đào tạo thực hành chuyên sâu.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc tổ chức lại hệ thống KCB thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật như trên là cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội đề nghị Cơ quan soạn thảo xác định rõ việc phân cấp này được thực hiện theo chuyên môn kỹ thuật hay phân loại hệ thống tổ chức; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của mỗi cấp, cách thức kết nối của các cấp và mối quan hệ giữa hạng cơ sở KCB với các cấp cơ sở KCB trong chuỗi cung ứng dịch vụ KCB cũng như lộ trình, việc chuẩn bị cho việc tổ chức lại hệ thống.

Về quy định bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở KCB và an toàn cho nhân viên y tế, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí với quy định này, tuy nhiên cần cân nhắc việc cho phép cơ sở KCB được áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp như “Tước phương tiện, công cụ, vật dụng sử dụng để gây mất an ninh trật tự”, “Tạm giữ người có hành vi gây mất an ninh trật tự”, “trục xuất”, “phong tỏa”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm