Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. 
Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Họ và tên: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

- Ngày sinh: 15/3/1957

- Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 09/3/1984 Ngày chính thức: 09/9/1985

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D

- Khen thưởng:

+ Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014)

+ 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015);

+ Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005);

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001);

+ Huân chương ISALA hạng Nhất (năm 2017); Huân chương ISALA hạng Nhì (năm 2013) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

+ Huy chương vì sự nghiệp Kinh tế của Đảng (năm 2004); Huy chương vì sự nghiệp Tài chính; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn (năm 1998); Huy chương vì thế hệ trẻ (năm 2001); Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (năm 2003);

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước (năm 2004); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (năm 1996); Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc" (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng (năm 2007); Kỷ niệm chương 65 năm chiến thắng phát-xít (Đại sứ Quán Liên Bang Nga tại Việt Nam tặng); Và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen các cấp khác.

- Kỷ luật: không.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1974 – 1978: Sinh viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ năm 1979 - 1985: Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ năm 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia.

- Từ năm 1991 - 2001: Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ năm 2001 - 2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Từ năm 2006 - 2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Từ tháng 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định (từ tháng 7/2011).

- Từ tháng 12/2012 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Từ tháng 1/2016- 4/2016: Uỷ viên Bộ Chính trị Khoá XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

- Từ tháng 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (tới tháng 12/2017); Đại biểu Quốc hội khoá XIV đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (từ tháng 7/2016); Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Chủ tịch Uỷ ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Uỷ ban 1899) và là Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan.

- Từ tháng 02/2020 – 03/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

- Từ tháng Từ 03/2021- 7/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

- Từ tháng 7/2021- nay: Đại biểu Quốc hội Khoá XV, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đọc thêm