Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Cần thấm nhuần lời dạy của Bác về “sức mạnh nhân dân”

(PLVN) -  9h sáng nay (18/5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Nhật Bắc/VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Nhật Bắc/VGP

9h sáng nay (18/5), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Dự lễ Kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, trưởng các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nôi, các vị lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Ban liên lạc các cựu tù bị địch bắt tù đày, đại diện UBND TP TP HCM, Cao Bằng, Nghệ An, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cùng đại biểu các tầng lớn nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước  ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:

“Hồ Chí Minh là một tấm gương sang ngời về đạo đức cách mạng. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khan, thử thách.

Người luôn nêu gương sáng về tinh thần kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Người là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam, biểu tượng của đạo đức Cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữ các dân tộc”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, “Mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh".

Theo Tổng bí thư, trong sự nghiệp đổi mới, trước bao diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, với những khó khan trong nước, Đảng ta đã kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước ta và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo thêm nhiều điều kiện để đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng ta, Nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Thấm nhuần những di huấn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng NNPQ XHCN thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng ta, ra sức phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, để Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỳ vọng của nhân dân.

Nhắc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, Tổng Bí thư khẳng định, “đây là bài học vô cùng quan trọng khi đất nước ta đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên”.

"Thời gian qua, trong vô vàn khó khăn của dịch bệnh, thiên tai, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, hệ thống chính trị nước ta. Sức mạnh của truyền thống yêu nước, ý chí thống nhất hành động, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Thực tiễn đó khẳng định giá trị to lớn của lòng yêu nước, đạo lý nhân văn, tinh thần, bản lĩnh Việt Nam – cơ sở rất quan trọng để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc" - Tổng Bí thư khẳng định.

Diễn văn nêu rõ, "Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, nhân dân ta đã vạch ra, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệm vĩ đại của Người, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”, để đất nước ta ngày càng “đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm