Tổng Bí thư: Học tập Bác cần trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tổng Bí thư yêu cầu phải thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 sáng 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương việc tổ chức Hội nghị toàn quốc là rất cần thiết và có ý nghĩa trong không khí cả nước thành kính tưởng nhớ 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư: Học tập Bác cần trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi người ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa nhưng di sản Người để lại cho Đảng, Nhân dân ta vô cùng đồ sộ và quý giá – đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại…

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt những bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Tổng Bí thư trích lại một số quan điểm lý luận sâu sắc của Người như: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”; “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”; “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, nước ta có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”…

Còn đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Bác đã nói rất giản dị, dễ hiểu – là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức cách mạng…

Phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề khó nhưng có thể hiểu đó là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân, làm đầy tớ của nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, trở thành những con người có văn hóa, có liêm sỉ, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Người từng nói Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém; cán bộ là cái gốc của mọi công việc…

Thời gian qua, Tổng Bí thư khẳng định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều Chỉ thị, Nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng; việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước.

“Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng mọi người noi theo và cùng tiến bộ” – Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế vẫn cần phải khắc phục để làm tốt hơn nữa. Chẳng hạn như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đứng đầu.

Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình chưa kịp thời, chưa đầy đủ…

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay, trong đó có sự góp phần của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách, có mặt còn gay gắt hơn.

Tình hình này tác động mạnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc, tự giác, thực hiện hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, làm cho mọi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng rèn luyện, trở thành nhu cầu lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình, bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Tổng Bí thư tin tưởng Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Đồng thời, cần học tập Bác, làm theo Bác, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc trên nền tảng kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hành động.

Bên cạnh đó, phải thấm nhuần tư tưởng của Bác cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết giữa học tập và làm theo, phát huy hiệu quả mối quan hệ của 3 nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hoá – tinh thần trong Đảng…

Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản, chiến lược, chống là quan trọng, cấp bách, đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi tự sửa, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, kiên quyết chống tham nhũng, không có vùng cấm, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm