Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày đầu năm mới 2022, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang đến toàn quân, toàn dân một niềm tin mới.

Tổng Bí thư yêu cầu năm 2022 tiếp tục xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hiệu quả.

Tổng Bí thư yêu cầu năm 2022 tiếp tục xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hiệu quả.

Tổng kết những vất vả trong 2021, người đứng đầu hệ thống chính trị mô tả cô đọng súc tích, dẫn chứng những số liệu thuyết phục:

“Vào những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc lại càng được phát huy mạnh mẽ. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần "tất cả vì sức khoẻ, tính mạng nhân dân".

“Các cấp uỷ đảng, chính quyền và lực lượng chức năng cơ sở đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" trực tiếp kiểm tra, động viên, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân”.

“MTTQ, cơ quan dân vận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực tham gia phòng, chống dịch”.

“Những nỗ lực, kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN chúng ta”.

“Chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược vaccine "đi sau về trước" với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Nếu đầu tháng 5/2021, nước ta mới có vài trăm nghìn liều vaccine, thì đến nay đã có khoảng 200 triệu liều với tỉ lệ bao phủ 1 mũi 99,6%; tỉ lệ bao phủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên 90,9% (là 1 trong 6 nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới)”.

* * *

Giông bão đã qua. Gợi ý, nhấn mạnh một số vấn đề mang tính định hướng năm 2022, Tổng Bí thư chỉ đạo tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh. Song song đó, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồ, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thúc đẩy kinh tế nhưng không quên văn hóa, Tổng Bí thư yêu cầu quan tâm hơn nữa nhiệm vụ phát triển văn hoá hài hoà và ngang tầm phát triển kinh tế, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống.

Bên cạnh yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương.

Người đứng đầu hệ thống chính trị yêu cầu: “Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

* * *

Nhìn lại hai năm 2020-2021 và dự báo hai năm 2022-2023, Tổng Bí thư nhận định cùng với toàn thế giới, chúng ta đã, đang, sẽ tiếp tục phải đối mặt "kẻ thù vô hình COVID-19".

Năm 2021, đất nước đã gặp “những khó khăn, thách thức hết sức nặng nề, chưa từng có do đại dịch gây ra”; nhưng với sự đoàn kết, phương thức cách làm mới, bài bản, khoa học, với tinh thần như Tổng Bí thư đã nhiều lần nói là "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt"; với sự nỗ lực phẫn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ; đất nước đã vượt qua những khó khăn ấy.

Năm 2022 vẫn tiềm ẩn nguy cơ phải đối mặt với “kẻ thù” như Tổng Bí thư khẳng định “hết sức nguy hiểm tàn ác”. Để giữ gìn phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được; người đứng đầu hệ thống chính trị kêu gọi “chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm