TRACODI (TCD): Doanh thu năm 2023 đạt 1.784 tỷ, lãi 163 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI, HoSE: TCD) - một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital - vừa công bố BCTC quý 4/2023. Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của TRACODI đạt 1.784,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,3 tỷ đồng.
TRACODI (TCD): Doanh thu năm 2023 đạt 1.784 tỷ, lãi 163 tỷ

Riêng trong quý 4/2023, TRACODI ghi nhận 625,74 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40,02% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 đạt 17,01 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào nên tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu quý 4/2024 đạt 16,4%, cao hơn so với cùng kỳ 6%.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của TRACODI đạt 1.784,5 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 53,8% kế hoạch doanh thu đã được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu doanh thu đóng góp chủ yếu từ hai mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi là Xây dựng (997 tỷ - tỷ trọng 56%) và Khai thác đá (753 tỷ - tỷ trọng 42,2%).

Các hoạt động thi công xây lắp của TRACODI chỉ đạt 38,1% so với kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động khai thác đá xây dựng của Công ty tăng trưởng cao hơn 41,23 tỷ so với 2022, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 5,8%. Lý do bởi TRACODI tham gia cung cấp vật liệu cho một số dự án cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mảng khai thác đá dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới.

Lợi nhuận sau thuế luỹ kế cả năm 2023 của TRACODI đạt 163,3 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 61,08% kế hoạch. Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và yêu cầu điều chỉnh các hạng mục thi công giãn tiến độ để các chủ đầu tư thu xếp vốn là những lý do chính khiến doanh thu và lợi nhuận Công ty sụt giảm so với năm 2022.

Nhờ nỗ lực tái cơ cấu bộ máy nhân sự, kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc đã giúp tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 của TRACODI đạt 17,6% cao hơn 4,6% so với năm 2022. Đây là tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao so với các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành.

Ngoài việc kiểm soát chi phí, TRACODI cũng tập trung tái cấu trúc tài chính, chủ động thu hồi những khoản hợp tác đầu tư để thanh toán nợ phải trả, nợ vay, trái phiếu nhằm giảm rủi ro trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 giảm 29,45% so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu do giảm nợ ngắn hạn 501,8 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 11,46% và nợ dài hạn giảm 331,6 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 17,97%.

Cuối năm 2023, tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ sở hữu của TRACODI tiếp tục giảm về tỷ lệ an toàn, từ 1,72 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,42 lần. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu đã chính thức giảm về mức 0,55 lần, thấp hơn so với nhiều doanh nghiệp xây dựng cùng ngành.

Trong năm 2024, Tracodi sẽ triển khai thi công các dự án: Đoạn Km174+000 đến Km189+666,65 thuộc Gói thầu số 12 của Dự án đường Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, với tổng giá trị hợp đồng hơn 300 tỷ; Dự án Khu Dân cư Đức Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, với giá trị hợp đồng hơn 52 tỷ; Dự án hạ tầng giao thông, trường học tại tỉnh Đồng Nai, với giá trị khoảng 460 tỷ đồng.

Với các dự án lớn đang và chuẩn bị triển khai, giá trị các hợp đồng xây lắp của TRACODI đảm bảo được nguồn doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng cho Công ty giai đoạn 2024 - 2025. Thêm vào đó là kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ dần đi vào chu kỳ hồi phục, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản, cũng như việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công khiến TRACODI đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 12%- 15%/năm cho 3 năm tới. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của TRACODI trong 3 năm tới dự kiến sẽ đạt từ 9%-12%, cao hơn mức trung bình ngành.

Đọc thêm