51 địa phương không thực hiện xác minh kê khai tài sản

(PLVN) - Theo Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 2018 (PACA INDEX 2018) vừa được Thanh tra Chính  phủ công bố, việc xác minh tài sản thu nhập năm 2018 "đạt được rất kém và không hiệu quả". 

Theo Báo cáo công tác PCTN 2018 của Chính phủ, có 44 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập trong tổng số hơn 1,1 triệu người phải kê khai.

Theo Báo cáo công tác PCTN 2018 của Chính phủ, có 44 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập trong tổng số hơn 1,1 triệu người phải kê khai.

Kết quả đánh giá chung cho thấy, việc kê khai, công khai, xác minh tài sản minh bạch đã dần đi vào nề nếp ở các địa phương trên cả nước.

Điểm số trung bình  toàn quốc là 1,78/5,0, đạt 35,6% so với yêu cầu. Chủ yếu điểm số đạt được ở nội dung kê khai và công khai tài sản thu nhập đạt trên 98% so với yêu cầu. Điểm số này phù hợp với báo cáo công tác PCTN 2018 số 481/BC-CP của Chính phủ trước Quốc Hội với số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là: 1.136.902 người; đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai; Số bản kê khai đã công khai: 1.134.685 bản; đạt tỷ lệ 99,8% so với số bản đã kê khai; có 44 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập.

Nhưng nội dung xác minh tài sản thu nhập đạt được rất kém và không hiệu quả. Có 51 địa phương (chiếm 80,9%) trên cả nước không thực hiện xác minh bất kỳ trường hợp nào về kê khai tài sản đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Có 12/63 địa phương thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập, trong đó có 2 địa phương không phát hiện sai phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập, 10/12 địa phương đã phát hiện đối tượng kê khai tài sản có sai phạm và đã xử lý đối với các trường hợp này.

Nếu địa phương chủ động trong công tác xác minh tài sản thu nhập thì việc phát hiện những sai phạm trong minh bạch tài sản, thu nhập sẽ tăng hiệu quả của biện pháp này trong phòng ngừa tham nhũng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm