An toàn hồ, đập là vấn đề hệ trọng, cần nguồn lực đủ mạnh

(PLVN) - Kiến nghị trên được đưa ra tại phiên họp của UBTVQH, nghe báo cáo kết quả hai phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” sáng 16/9.

Ông Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Trình bày báo cáo phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” tại phiên họp của UBTVQH sáng 16/9, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Phan Xuân Dũng cho rằng, an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập là vấn đề hệ trọng có tính chiến lược trong phát triển của các quốc gia.

Để có định hướng chiến lược, tập trung nguồn lực để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu của an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, Ủy ban KHCN&MT kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nội dung an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập vào trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng để định hướng chỉ đạo, giải pháp tổng thể và nguồn lực đủ mạnh cho vấn đề này.

Đề nghị UBTVQH báo cáo với QH để bố trí nguồn lực ngân sách Nhà nước đầu tư, nâng cấp sửa chữa bảo đảm an toàn cho hồ, đập để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du; xem xét đưa vào kế hoạch 5 năm 2021-2025 những mục tiêu cấp bách; bố trí nguồn lực từ kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện ngay các mục tiêu, cơ chế để đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập với một số nhiệm vụ cấp bách, cần thiết...; giao Chính phủ khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực ngân sách Nhà nước và cân đối nguồn vốn để bố trí đầu tư, nâng cấp sửa chữa bảo đảm an toàn cho 200 hồ, đập ở 33 tỉnh đang bị hư hỏng nặng và sửa chữa 1.200 hồ chứa để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du; xử lý dứt điểm một số vấn đề liên quan đến di dân lòng hồ sông Đà phục vụ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm