Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

(PLVN) - Sau 3 ngày (23-25/9) làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp giá trị vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 gồm 53 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định và 22 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Ngay sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã tổ chức thành công để bầu các chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Nam Định phát triển để đạt được mục tiêu Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

 Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong trình bày diễn văn bế mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị," từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phải thật sự gương mẫu, nêu gương, tiên phong đi đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực nắm bắt thời cơ, vận hội mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra"./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm