Dấu ấn Quân đội năm 2017

(PLO) -Năm 2017, toàn quân có nhiều chuyển biến mạnh về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quân sự, quốc phòng (QS,QP), biểu hiện bằng những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần tạo nên thế đứng vững chắc của quốc gia, huy động được sức mạnh tổng hợp của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ đội Hải quân ra Trường Sa làm nhiệm vụ

Bộ đội Hải quân ra Trường Sa làm nhiệm vụ

Kết thúc năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài viết quan trọng. Theo đó, kết quả nổi bật năm 2017 là Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Những chủ trương, đối sách lớn của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QS,QP đều được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu đúng, trúng, kịp thời và đề ra các giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, nhất là một số vấn đề phức tạp nảy sinh trên những địa bàn chiến lược, trên hướng biển. Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn, quân đội đã đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS,QP năm 2017. 

Toàn quân đã đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng điểm. Bộ Quốc phòng cũng đang từng bước điều chỉnh, sắp xếp lực lượng theo các chiến lược, đề án mà Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị, bảo đảm cho quân đội không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Công tác huấn luyện, rèn luyện của toàn quân có những bước tiến vượt bậc. Năm 2017 là năm thứ năm các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác QS, QP, các đơn vị đã tập trung tăng cường huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo tình huống, cơ động, thể lực, huấn luyện đêm và nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại cho bộ đội. Thông qua các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện chuyên sâu, trong diễn tập chiến đấu từ cấp chiến thuật đến chiến dịch, chiến lược. 

Hiện nay, các đơn vị vừa có đủ khả năng tác chiến độc lập, vừa thành thạo trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, kết hợp với lực lượng chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Các đơn vị, lực lượng đang trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cơ bản đã có đủ năng lực làm chủ vũ khí, trang bị mới, góp phần tích cực vào việc làm chủ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. 

Sự phối hợp hoạt động giữa quân đội và công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá: Công tác đối ngoại quốc phòng năm 2017 được tăng cường, mang tính chủ động, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược, chính sách đối ngoại liên quan đến lĩnh vực QS, QP, đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, nhất là các vấn đề trên biển, biên giới... 

Thực hiện thành công vai trò nước chủ nhà của Năm APEC 2017, cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC vừa được tổ chức thành công tại Đà Nẵng. Trong suốt một năm, đã có hàng trăm hội nghị lớn nhỏ diễn ra trên khắp địa bàn cả nước. Sự thành công của các hội nghị APEC có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị quân đội, cả lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình của Quân đội ta. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, toàn quân đã huy động hơn 318.700 lượt người; trong đó, có gần 145.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 173.700 dân quân tự vệ và gần 6.100 lượt phương tiện tham gia giúp chính quyền, nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa lũ, toàn quân đã huy động hàng triệu ngày công, hàng chục tỷ đồng giúp nhân dân các địa phương xóa nghèo bền vững; trong đó, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị lũ lụt, thiên tai, góp phần tích cực vào xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng trong quân đội cũng được đẩy mạnh và đã thu được những kết quả tích cực. Đảng bộ Quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật trong quân đội được tiến hành nghiêm túc ở tất cả các cấp, vì vậy đã không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Sau đợt rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn từ các đơn vị trong toàn quân, việc rèn luyện kỷ luật của bộ đội đã có những chuyển biến rõ nét, đó là cơ sở để các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các nhiệm vụ khác, như: Hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế, công nghiệp quốc phòng... đều có những đột phá và đạt kết quả cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Lời thề trên đỉnh non thiêng

Lời thề trên đỉnh non thiêng

Lời thề trên đất thiêng có sự chứng giám của đất trời, Tiên tổ cộng hưởng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên những kỳ tích, chiến công đập tan các cuộc xâm lăng bạo ngược, gìn giữ và xây dựng giang sơn ngày càng hùng cường…
Đọc thêm