Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

(PLVN) - Sáng nay (16/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện đến năm 2025, đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ 3 giải pháp đột phá để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm khẳng định, thành công của Đại hội hôm nay là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Đó là sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ; sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Sự theo dõi, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan Trung ương; Quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành khoá X, cùng với sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ, Nghị quyết sẽ là văn kiện chính trị trung tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, là động lực to lớn để huy động nguồn lực đưa Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

“Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025” - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh cũng công bố danh sách Ban Chấp hành khoá mới gồm 47 người; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 người. Bí thư và hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Uỷ ban Kiểm tra gồm 10 người.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, gồm 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm