Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(PLVN) - Gần 12.000 hội viên của 63 tỉnh, thành Hội  Cựu Chiến binh và Hội Cựu chiến binh Khối 487 tham gia góp ý bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại các hội nghị nhân dân và đại hội từ cơ sở trở lên.

Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN

Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN

Sáng 27/10, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, theo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên cựu chiến binh Việt Nam vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gần 12.000 hội viên của 63 tỉnh, thành Hội và Hội Cựu chiến binh Khối 487 tham gia góp ý bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia tại các hội nghị nhân dân và đại hội từ cơ sở trở lên.

Hầu hết các ý kiến cho rằng, các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, công phu; bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung dự thảo văn kiện có tính khái quát cao, toàn diện; bám sát những kinh nghiệm thực tiễn trong 30 năm đổi mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới; thể hiện trí tuệ, công sức, trách nhiệm cao của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

10 ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị và các tham luận gửi về Trung ương Hội đã bổ sung, làm rõ; nhấn mạnh thêm một số nội dung trong dự thảo văn kiện như đánh giá thành tựu, kết quả và hạn chế, nguyên nhân trong 30 năm đổi mới; 5 quan điểm, 3 đột phá chiến lược; cơ hội và thách thức có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới; công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

Một số ý kiến đề nghị dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cần thể hiện rõ hơn, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, đồng thời xây dựng Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng./.

Cùng chuyên mục
 Thắt chặt quan hệ Việt - Lào

Thắt chặt quan hệ Việt - Lào

(PLVN) - Ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt.
Đọc thêm