Hội luật gia Việt Nam: Thực hiện trên 127.000 cuộc tuyên truyền tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp

(PLO) -Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trong năm 2017, Hội Luật gia Việt Nam  đã tích cực chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước. 

Hội luật gia Việt Nam: Thực hiện trên 127.000 cuộc tuyên truyền tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp

Các cấp Hội đã hiện trên 127.000 cuộc tuyên truyền tư vấn, trợ giúp pháp lý trực tiếp cho hơn 7 triệu người dân; cấp phát trên 2,1 triệu tài liệu tuyên truyền; thường xuyên mở rộng các đợt tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn  tham gia giải quyết các vấn đề về hình sự, đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, chính sách ưu đãi. Ngoài ra, Hội Luật gia Việt Nam  còn phát triển được trên 3000 hội viên, nâng tổng số hội viên của Hội Luật gia Việt Nam  hiện nay lên trên 50 ngàn người. Năm 2018, Hội Luật gia Việt Nam  đề ra nhiệm vụ tiếp tục, đẩy mạnh xây dựng các phong trào thi đua; tích cực góp ý, xây dựng các văn bản pháp luật; hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động liên quan tại các địa phương, từng bước xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm