Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

(PLVN) - Đó là một trong những nhiệm vụ cần phải thực hiện để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ các nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ các nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), sáng nay (24/4), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, đến nay, các nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, quá trình triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ các nhiệm vụ mà các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục tích cực “đồng hành” cùng với Bộ Công an trong quá trình triển khai 2 dự án, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử. Trong đó, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm thống nhất và phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 đang cung cấp để đề xuất phương án nâng cấp dịch vụ công lên mức độ 3,4 phù hợp với điều kiện và khả năng đáp ứng trong thực tiễn.

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công bảo đảm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại Kế hoạch hàng năm của các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành để hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án - Ảnh: VGP

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 896 ở bộ, ngành, địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm