Năm 2021, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của nhiều cơ quan

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát của UBTV QH năm 2021.

Một phiên họp của UBTVQH.

Một phiên họp của UBTVQH.

Theo đó, UBTVQH sẽ xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (tại phiên họp tháng 2/2021). UBTVQH cũng xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (tại phiên họp tháng 7/2021);

UBTVQH cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án…

UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử tại phiên họp tháng 1 và tháng 2/2021, báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tại phiên họp tháng 6/2021); giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 (tại phiên họp tháng 3/2021); việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV (tại phiên họp tháng 10/2021); kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (tại phiên họp tháng 10/2021)… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử

Giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử

(PLVN) - Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2021, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đọc thêm