Phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí tôn vinh các công trình khoa học

(PLVN) - Phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, diễn ra sáng 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng  phát biểu tại buổi Lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi Lễ.

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), sáng nay (24/8), Ban Thường trực Ủy ban Trug ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn đất nước ta đổi mới, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của khoa học - công nghệ đối với đời sống và quá trình phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng để phát triển khoa học - công nghệ, chủ động tham gia vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Chúc mừng và biểu dương các tác giả, tập thể tác giả đã có những công trình, giải pháp khoa học và công nghệ được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020, Thường trực Ban Bí thư nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Bác còn căn dặn phải “phổ biến rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh”.

Thực hiện lời Bác dạy, xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan, tổ chức thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho phát triển của đất nước.

MTTQ phối hợp với ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho các tác giải, đại diện nhóm tác giả.

“Theo tôi, MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, cơ quan hữu quan tiến hành xem xét tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo, trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn;

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tựu trung lại, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ” - ông Trần Quốc Vượng đề nghị.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý phải quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm. 

Trước mắt, MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp với các ngành tập trung tuyên truyền, vận động, tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất  nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

“Thực hiện lời Bác Hồ dạy, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thường trực Ban Bí thư nhắn nhủ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội đồng tuyển chọn đã nhận được 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận và các tỉnh, thành phố giới thiệu để lựa chọn 75 công trình vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Ngoài ra, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 cũng đã kịp thời tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, được ứng dụng kịp thời, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm