Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt sau nhiều tháng “trống ghế“

(PLVN) - Ngày 5/6, ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã lần lượt ký các quyết định số 1458/QĐ-UBND, 1459/QĐ-UBND và 1468/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại 3 đơn vị của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã có lãnh đạo cao nhất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã có lãnh đạo cao nhất.

Cụ thể: Ông Phạm Ngọc Minh (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ông Trương Chí Trung (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Trí Kiên (Phó Giám đốc Sở Tài chính) được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh. 

Cả 3 ông đều có thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và quyết định có hiệu lực cùng từ ngày 5/6/2020.

Những đơn vị nói trên của tỉnh Quảng Trị đã khuyết vị trí lãnh đạo cao nhất trong một thời gian và việc kiện toàn các chức vụ nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị được ổn định, thông suốt.

Cùng chuyên mục
Tiếp thu rộng rãi ý kiến Nhân dân

Tiếp thu rộng rãi ý kiến Nhân dân

(PLVN) - Ngày 19/10, tại Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Mọi đường lối, chủ trương của Đảng xuất phát từ nơi dân chúng và trở lại với dân chúng.
Đọc thêm