Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

(PLVN) - Qua cuộc họp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 và Quyết định số 2324/QĐ-TTg cho thấy, Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý.

Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa có cuộc họp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và các Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cuộc họp do bà Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì, có sự tham gia của các thành viên Ủy ban và các Bộ, ngành: Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo….

 Toàn cảnh cuộc họp giám sát do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi - đại diện Bộ Tư pháp - tham dự và trình bày báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 và Quyết định số 2324/QĐ-TTg.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể: tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật TGPL năm 2017 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Luật TGPL đã mở rộng diện người được TGPL, trong đó có người thuộc hộ cận nghèo bị buộc tội; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình. 

Trong giai đoạn từ năm 2015 - tháng 6/2020, các Trung tâm TGPL nhà nước đã thực hiện được 413.143 vụ việc TGPL với 336.761 vụ việc tư vấn pháp luật, 64.741 vụ việc tham gia tố tụng, 1.786 vụ việc đại diện ngoài tố tụng và 9.855 vụ việc khác cho 413.143 đối tượng được TGPL, trong đó có 93.582 người nghèo, 104.160 người dân tộc thiểu số, 50.891 người có công với cách mạng…

 Thứ trưởng Mai Lương Khôi trình bày báo cáo tại cuộc họp.

Nhiều vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện TGPL thực hiện đạt hiệu quả, có nhiều vụ án được tuyên mức án nhẹ hơn hoặc chuyển tội danh hay thay đổi khung hình phạt thấp hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân. Đặc biệt, có những vụ việc được tuyên trắng án, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. 

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã trao đổi, làm rõ nội dung báo cáo của Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ được giao cũng như có những đề xuất cụ thể các hoạt động TGPL trong các chương trình giảm nghèo thời gian tới. Chẳng hạn, nâng cao chất lượng, hiệu quả TGPL; 100% người thuộc diện được TGPL đều được TGPL khi có nhu cầu; tăng cường truyền thông về TGPL để người dân biết và sử dụng dịch vụ TGPL miễn phí của Nhà nước…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm