Quy hoạch tỉnh Cao Bằng tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh

(PLVN) - Ngày 12/5, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tiến hành họp triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu nghe báo cáo quá trình triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng; báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của tỉnh về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, chiến lược là cửa ngõ, cầu nối hành lang giao thương kinh tế giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Cao Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và đến các nước ASEAN; về tài nguyên du lịch, các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và các đặc thù khác của tỉnh.

Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh sử dụng để hoạch định chính sách, tạo động lực phát triển, tổ chức không gian phát triển đảm bảo tính kết nối, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch quốc gia có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tỉnh sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, nhân lực, kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông, lâm nghiệp, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, xây dựng phương án phát triển tổng thể, định hướng bố trí hợp lý không gian phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 6.700,3 km2 trên phạm vi 10 đơn vị hành chính cấp huyện; ranh giới lập quy hoạch phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); phía Tây giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; phía Nam giáp 2 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như: Rà soát lại tất cả yêu cầu nhiệm vụ của sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phù hợp với lập quy hoạch chung của tỉnh; tích hợp các quy hoạch liên vùng, liên huyện, liên ngành vào quy hoạch chung của tỉnh; bổ sung quy hoạch về phát triển di sản văn hóa; tính toán quy hoạch định hướng phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị cơ quan tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chi tiết lộ trình thực hiện các bước công việc đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo để thực hiện hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch, các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố rà soát các văn bản hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực và các quy hoạch của ngành, địa phương; thực hiện nghiên cứu báo cáo thuyết minh bổ sung thêm phương án phát triển vùng, phát triển ngành hợp lý./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm