Rạng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới

(PLVN) - Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, ý nghĩa lớn lao, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến

Đây sẽ là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục thi đua phấn đấu học tập, rèn luyện, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, góp phần làm cho phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng

5 năm qua, xác định nội dung trọng tâm của CVĐ là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Qua đó trực tiếp giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các phong trào, mô hình: “Cơ quan 5 tốt”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Tự soi, tự sửa”… được triển khai, nhân rộng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh...

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện CVĐ tại Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: “Điểm nổi bật là thông qua CVĐ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng và kỷ luật quân đội.

Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Xây dựng và không ngừng hoàn thiện phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, tập trung, sâu sát, quyết liệt; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, các tỉnh, thành phố vững chắc; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Càng trong khó khăn, gian khổ bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng được khẳng định, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân”.

Chủ trì Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân: “Tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí của CVĐ; lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện để điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy thành tích cao hơn nữa; đồng thời khuyến khích, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến”.

Những con số ấn tượng

CVĐ trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện. Trong đó, trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 5 năm qua, toàn quân đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng hiệu quả 295 đề tài, 967 sáng kiến, 1.170 tài liệu; triển khai 15 đề tài độc lập cấp quốc gia, chuyển tiếp 151 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (BQP)...

Quân đội cũng là lực lượng chủ công, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn. Thời gian qua, toàn quân huy động 505.567 lượt bộ đội, 947.388 lượt dân quân tự vệ, 32.345 lượt phương tiện, ứng phó, xử lý kịp thời 10.722 vụ sự cố, thiên tai và cứu được 25.126 người, 1.753 phương tiện; sơ tán, di dời 681.191 hộ dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đã có cán bộ, chiến sĩ hy sinh anh dũng, bị thương nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong vùng bão lũ, lúc khó khăn, hoạn nạn, nơi đầu sóng ngọn gió; mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân ngày càng khăng khít, bền chặt.

Sau 5 năm thực hiện CVĐ toàn quân đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BQP; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BQP. Tại hội nghị, 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng BQP.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm