Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra các vấn về mang tính cấp bách

(PLVN) -Tổ công tác của Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019 (Kế hoạch).

Tổ công tác của Thủ tướng trong một lần kiểm tra tại Hải Phòng đầu năm 2019.

Tổ công tác của Thủ tướng trong một lần kiểm tra tại Hải Phòng đầu năm 2019.

Bảo đảm đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh như đã giao 

Các yêu cầu đặt ra của Tổ công tác là bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1642 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Đối tượng kiểm tra là các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nhiệm vụ giao còn nợ đọng hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả tái kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra nhưng vẫn còn tình trạng nhiệm vụ giao quá hạn chưa được thực hiện.

Cùng với đó là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn; phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành và mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Kế hoạch của Tổ công tác cũng nhấn mạnh, hoạt động của Tổ công tác bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động tích cực đến thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nội dung kiểm tra, sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng thể chế; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để việc thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tổ công tác cũng sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các các Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc hiện các quy định về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.  Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, tập trung kiểm tra việc sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phẩn hóa, thoái vốn gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán; tập trung tìm kiếm các giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, bảo đảm đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh như đã giao.  

Mỗi tháng sẽ kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương

Cũng theo Kế hoạch, Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra các bộ, cơ quan địa phương trong việc thực thi cơ chế, chính sách, các cam kết mà tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và gia nhập thị trường. Kiểm tra các vấn về mang tính cấp bách mà người dân, doanh nghiệp và xã hội đang bức xúc; kiểm tra những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và trách nhiệm cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương đối với những vướng mắc, khó khăn này để có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp.

Dự kiến, mỗi tháng Tổ công tác sẽ kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Còn Thường trực Tổ công tác căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của bộ, cơ quan, địa phương và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất đối tượng, nội dung kiểm tra cụ thể từng tháng để Tổ công tác xem xét, quyết định tại phiên họp Tổ thường kỳ hàng tháng.

Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác trình tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Tổ công tác sẽ có Kết luận của Tổ tổ công tác gửi các Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra.

  Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả, đã tiến hành 61 cuộc kiểm tra. Ở thời điểm Tổ công tác được thành lập, tình trạng nợ quá hạn nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, tới 25%, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng bị chậm. Đến năm 2018, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,15%, giảm 0,23% so với năm 2017 và giảm 23,85% so với trước khi Tổ công tác được thành lập.

Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021

Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021

(PLVN) - Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng phương án, kịch bản bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp với khả năng thực tế của địa phương cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung, nơi thực hiện giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; tại bệnh viện, cơ sở y tế.
Đọc thêm