Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

(PLO) -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Với mục tiêu mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và gìn giữ tài nguyên, môi trường biển, đảo,

Đề án sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; Các văn bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

Những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Phát triển kinh tế biển, đảo và giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản. 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm