Việt Nam trở thành nước thứ 7 phê chuẩn CPTPP

(PLO) - Chiều nay (12/11), với 100% các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn CPTPP.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn CPTPP.

Theo nghị quyết, Việt Nam sẽ áp dụng toàn bộ nội dung của Hiệp định CPTPP, trong đó áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định CPTPP.

Để tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức, cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các dự án luật tại Phụ lục 3 và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP. 

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi ích mà Hiệp định CPTPP đem lại; đồng thời xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định CPTPP; thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội dung Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về việc Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định CPTPP và thông báo thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan được ký ngày 8/3/2018 tại thành phố Santiag, Chile.

Như vậy, Việt Nam trở thành nước thứ 7 phê chuẩn CPTPP. Trước đó, hôm 31/10 vừa qua, Australia đã trở thành nước thứ 6 phê chuẩn CPTPP, đồng nghĩa với việc Hiệp định có hiệu lực vào ngày 30/12/2018.

Theo quy định, CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được 6 nước phê chuẩn. Vào ngày 30/12 tới, vòng cắt giảm thuế đầu tiên theo hiệp định sẽ có hiệu lực. Vòng giảm thuế thứ 2 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm