Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa ký Quyết định  ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ sẽ triển khai một loạt các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện về cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Trong đó, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC; đề cao trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất sáng kiến CCHC đối với các thành viên được giao chủ trì chương trình CCHC theo phân công của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của các bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Về môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm