Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”

(PLVN) - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề và Hội thảo khoa học với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cắt băng lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”..

Cắt băng lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”..

Trưng bày chuyên đề giới thiệu gần 100 bức ảnh tư liệu, gồm 3 phần: Phần 1: Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập. Phần 2: Hồ Chí Minh, người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phần 3: Một số hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh.

38 bài tham luận tham gia hội thảo cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những vấn đề chính: những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với  thắng lợi của Cách mạng tháng Tám; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân thực hiện Cách mạng tháng Tám theo con đường cách mạng vô sản; Tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám; Những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập; Giá trị lịch sử và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong  bản Tuyên ngôn độc lập; Hồ Chí Minh và con đường ngoại giao vì hòa bình; Sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập hiện nay; Ý nghĩa, giá trị tư tưởng về độc lập dân tộc, ngoại giao hòa bình... của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số điểm di tích, một số tài liệu, hiện vật đang trưng bày và phát huy tác dụng tại Khu Di tích; công tác tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám tại Khu Di tích...

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công khẳng định, hội thảo và trưng bày chuyên đề một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh  đối với cách mạng Việt  Nam và đặc biệt là vai trò của Người trong sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ động viên, ghi nhận nhân dân xã Thụy Hương, Kiến Thụy hiến đất làm đường nông thôn mới.

Chặng đường 'thay da đổi thịt' của Hải Phòng

(PLVN) - Xuất phát sau so với các tỉnh, thành trên cả nước nhưng hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay bức tranh nông thôn tại Hải Phòng đã thay đổi cả về chất và về lượng. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, nông thôn Hải Phòng thực sự “thay da, đổi thịt”.

Đọc thêm