UBTVQH cho ý kiến về 2 Báo cáo giám sát

Hôm nay, 25/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

UBTVQH đã nghe và thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (Báo cáo giám sát về xây dựng nông thôn mới) và Báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo (Báo cáo giám sát về chính sách phát triển KHCN).

Kết luận chung về Báo cáo giám sát về xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự cố gắng của đoàn giám sát và sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để trong thời gian ngắn đã có báo cáo giám sát bước đầu song khá toàn diện, đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình thực hiện chương trình.

Để nâng cao chất lượng báo cáo giám sát, ông Phùng Quốc Hiển đề nghị đoàn giám sát tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại phiên họp để bổ sung vào báo cáo, nhất là vấn đề về sản xuất, quan hệ sản xuất; huy động nguồn lực; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực; tác động của các chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới thời gian qua...

Về Báo cáo giám sát về chính sách phát triển KHCN, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị đoàn giám sát tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp này, nhất là các nội dung liên quan đến xu hướng phát triển KHCN trong thời gian tới; những vấn đề mà KHCN chưa giải quyết được; làm rõ vai trò của công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, hướng tập trung, mô hình phát triển...

Tiếp tục bám sát kế hoạch giám sát đã đề ra, hoàn chỉnh lại báo cáo để trình UBTVQH vào tháng 9 tới. Báo cáo giám sát cần tăng thêm các nhận định, đánh giá và các số liệu minh chứng; làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong quá trình cụ thể hóa đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển KHCN.

Đồng thời cần hoàn thiện thêm các kiến nghị, giải pháp, đề xuất các chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển KHCN cũng như công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo trong thời gian tới; giao đoàn giám sát xây dựng một dự thảo nghị quyết trên tinh thần ý kiến phát biểu tại phiên họp để UBTVQH sẽ sớm ban hành, góp phần đẩy mạnh phát triển KHCN, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiều cùng ngày, UBTVQH nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết quy định về phân loại đô thị.

UBTVQH cũng nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm