Xây dựng nền báo chí cách mạng: Hiện đại, nhân văn, phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản diễn ra hôm qua (16/6), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản.

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2021, công tác báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn; tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc thống nhất một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường.

Các cơ quan báo chí chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, như Đại hội Đảng lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đánh giá về công tác thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, các cơ quan báo chí có giảm về số lượng, công tác quản lý thực hiện theo tôn chỉ, mục đích có tiến bộ… Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, việc chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích chưa thực sự đạt hiệu quả thực chất.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhà xuất bản về mọi hoạt động của cơ quan, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin, hoạt động liên kết; chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm; thực hiện từng bước chuyển đổi số, phát triển loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; xuất bản điện tử, xuất bản số, thương mại điện tử…

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Để làm được điều này cần phát huy vai trò tổng hợp của các cơ quan, từ cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và từng tập thể phóng viên, biên tập viên của mỗi tờ báo.

Ngoài ra, cần tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí xuất bản để có thế hệ cán bộ phóng viên tinh thông nghiệp vụ, có tính nhân văn, sâu sát, gắn bó cơ sở để có những thông tin mang hơi thở cuộc sống.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm