Xem xét điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là một trong những nội dung dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 7 (diễn ra trong 2 ngày 18 – 19/1/2022 tại Hà Nội theo kế hoạch).

Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm