Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đã tạo điểm nhấn ấn tượng, góp phần cổ vũ, khích lệ ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới. 


Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Chuẩn bị tích cực, chu đáo

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Yên Bái đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đến nay, ban thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện trên 200 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện đã tổ chức gần 30 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. 

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 1
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Mù Cang Chải.

Ban thường vụ cấp huyện đã thành lập 9 ban chỉ đạo công tác bầu cử; cấp ủy cấp xã thành lập 173 ban chỉ đạo. Toàn tỉnh thành lập 9 UBBC đại biểu HĐND cấp huyện, 173 UBBC đại biểu HĐND cấp xã, 2 ban bầu cử ĐBQH tại 2 đơn vị bầu cử (đơn vị số 1 gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên; đơn vị số 2 gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải với số đại biểu được bầu là 3). Cùng với đó, tỉnh đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử; 60 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử và 998 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 998 đơn vị bầu cử cấp xã. 

Việc chia các đơn vị bầu cử căn cứ trên số dân, số đại biểu được bầu, số đơn vị hành chính trong đơn vị bầu cử và theo địa hình, vùng miền. Để cuộc bầu cử đảm bảo chất lượng, UBBC tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban (tuyên truyền; an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử); thành lập tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh; và tổ công tác giúp các huyện, thị, thành phố trong công tác bầu cử. 

Thực hiện việc ấn định các khu vực bỏ phiếu, đến nay, UBND 9 huyện, thị, thành phố phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong số 1.154 địa điểm bỏ phiếu có 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa; 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân. 

Đến ngày 3/4, UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu được UBND cấp huyện phê chuẩn với tổng số 24.234 thành viên tổ bầu cử. Việc chia các khu vực bỏ phiếu căn cứ trên số lượng cử tri, thôn, bản, tổ dân phố, địa hình. 

Việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đến nay cơ bản đảm bảo. Sở Nội vụ tỉnh đã tiến hành khắc và bàn giao 9 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp huyện và 173 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp xã; khắc và bàn giao 1.075 con dấu ban bầu cử ĐBQH và ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp; khắc và bàn giao 1.154 dấu tổ bầu cử và 1.154 dấu đã bỏ phiếu cho các huyện, thị, thành phố; chuẩn bị 1.154 hòm phiếu chính và 1.154 bảng niêm yết để phát cho các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã in ấn và bàn giao sách hỏi đáp, Luật Bầu cử, lịch trình thực hiện công tác bầu cử, thẻ cử tri, nội quy, thể thức, khẩu hiệu, ảnh Bác, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cho các huyện, thị, thành phố… 

Đối với công tác hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử. Do đó, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2 lựa chọn và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ cấp cấp đã phối hợp tổ chức 1.306 hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. 

Đến ngày 17/4/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3. Sau hiệp thương, đã lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó: cấp tỉnh 97 người, cấp huyện 478 người, cấp xã 6.134 người. 

Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đã được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu. Do đó, từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, UBBC cấp tỉnh, UBMTTQ các cấp chưa tiếp nhận đơn, thư khiếu nại tố cáo của tập thể, cá nhân nào liên quan đến công tác bầu cử.

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 2
 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, vận động cử tri tại huyện Trấn Yên.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, từ nay cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra, Ủy ban MTTQ các cấp, các ban, ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về kết quả các hội nghị hiệp thương; danh sách, tiểu sử những ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các quy định về trình tự, thể thức, địa điểm bầu cử, thời gian đi bỏ phiếu; tổ chức nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đối với cuộc bầu cử;

Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, y tế trong cuộc bầu cử.

Chủ động phòng chống dịch

Nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Yên Bái, ngành y tế tỉnh với phương châm "4 tại chỗ” đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra và triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án chống dịch; đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp nghi ngờ, trường hợp đi từ vùng dịch về, F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt bầu cử, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, xây dựng 2 tình huống là: bầu cử khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn và bầu cử khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn, có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sở Y tế tỉnh cũng có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị y tế kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho các đại biểu trong suốt quá trình triển khai, thực hiện cuộc bầu cử. 

Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, thông điệp 5K, cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng, chống dịch trước và trong thời gian bầu cử; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn phím máy tính, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên… trước và sau họp khi cần thiết; bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay… 

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 3
 Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên lấy mấu xét nghiệm các trường hợp F1 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí tối thiểu 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn; thành lập tổ y tế cố định tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định; các tổ y tế chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; mỗi tổ y tế cố định chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch tại các điểm bầu cử. 

Bên cạnh đó, trước ngày bầu cử, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thành lập 2 tổ y tế lưu động chuẩn bị xe cứu thương, đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế. Các tổ y tế lưu động này luôn đảm bảo thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực phụ trách trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; thành lập thêm các Tổ y tế phòng chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế; tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử: hướng dẫn mặc trang phục chống dịch, vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải… 

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định được Sở Y tế hết sức chú trọng. Tại đây, Sở Y tế bố trí thực hiện phun thanh khiết môi trường; yêu cầu đăng ký điểm để khai báo y tế bằng mã QR-CODE và dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn để người dân đến bầu cử có thể quét mã khai báo y tế (với cử tri sử dụng điện thoại thông minh); yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 1 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch; tối thiểu 1 cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc quần áo phòng, chống dịch; 1 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa các cử tri; sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu; thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết BlueZone, ứng dụng khai báo y tế; thông báo kịp thời với Ban Tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở… 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh cùng các phương án dự phòng cụ thể, chuẩn bị chu đáo các vật tư, thiết bị, ngành y tế Yên Bái đã sẵn sàng, chủ động các giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống dịch bệnh phát sinh; nỗ lực khống chế, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, dập dịch trong thời gian ngắn nhất (nếu có), đảm bảo cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp. 

Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần '3 không và 5 thật'

(PLVN) - Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang cùng Quốc hội cố gắng đồng hành với doanh nghiệp, trên tinh thần “3 không và 5 thật”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật...

Đọc thêm