5 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

(PLO) - Thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP), Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP). 

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Để thực hiện tốt Quy chế mới, hôm qua (13/7), Bộ Tư pháp giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (TƯ) phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo yêu cầu; thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế.

Theo Quy chế, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật “chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực chuyên ngành được giao phụ trách”; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội “chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi và phù hợp với tính chất nhiệm vụ được giao theo quy định của Quy chế”. 

Tổng cục THADS còn có trách nhiệm hướng dẫn các Cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, TP trực thuộc TƯ về quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, hoàn thành trong tháng 8/2016.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm