79,1% số doanh nghiệp tỉnh Nam Định bị tác động của dịch Covid-19

(PLVN) - Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã khảo sát, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tại thời điểm điều tra (trong giai đoạn từ 10/4-20/4/2020).

Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tại thời điểm điều tra (10/4-20/4/2020), có tới 79,1% số doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh bị tác động của dịch Covid-19.

Theo quy mô, các doanh nghiệp nhỏ chịu tác động của dịch chiếm tỷ lệ cao nhất với 90,9%, nhóm doanh nghiệp lớn có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động với 90,3%, nhóm doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ lần lượt là 88,6% và 71,9%.

Một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cao như: Ngành dịch vụ ăn uống với 94,7%; sản xuất máy móc thiết bị 94,7%; ngành dệt với 90,8%; tiếp đến là các ngành may trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, dịch vụ lưu trú, giáo dục và đào tạo…

 79,1% số doanh nghiệp tỉnh Nam Định bị tác động của dịch Covid-19 ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê Nam Định công bố số liệu số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 6 tháng đầu năm 2020.

Cũng theo Cục Thống kê, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 vẫn duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Từ đầu năm đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 21.545 tỷ đồng, tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước. GRDP theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm ước đạt 36.062 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, nền kinh tế của tỉnh Nam Định cần phải khắc phục những hạn chế: Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm; sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp còn thấp, chưa có nhiều sản phẩm mũi nhọn; chưa có nguồn thu ngân sách lớn ổn định; việc làm và thu nhập của người lao động còn khó khăn./.

Cùng chuyên mục
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Giải đáp gói thầu “Tư vấn thẩm tra đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam”

(PLVN) - Nhằm trao đổi về những nội dung mà các nhà thầu chưa rõ, tăng cường tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, hôm nay - 15/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam” bằng hình thức trực tuyến.

Đọc thêm