Agribank thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh những tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023 nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những tháng đầu năm 2023, đoàn viên, người lao động Agribank đã tích cực thi đua lao động và lập được nhiều thành tích. Với quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh trong năm của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, Công đoàn Agribank tiếp tục phát động phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch những tháng cuối năm 2023”.
Đoàn viên, người lao động Agribank tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Đoàn viên, người lao động Agribank tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Phong trào được phát động sâu rộng trong toàn hệ thống, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị, các cấp công đoàn thực hiện phát động phong trào tới đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đề ra.

Để phong trào thi đua phát động có hiệu quả, Công đoàn Agribank đề nghị các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, khuyến khích đoàn viên, người lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên chia sẻ và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, hướng tới sự phát triển bền vững của Agribank.

Trên cơ sở kết quả đạt được 10 tháng đầu năm 2023 và căn cứ các nội dung quy định và hướng dẫn của Agribank về công tác thi đua khen thưởng trong các tháng còn lại của năm 2023, các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai kịp thời tới toàn thể đoàn viên, người lao động; động viên, khuyến khích, bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để phong trào thi đua thực sự là đòn bẩy, thúc đẩy đoàn viên, người lao động tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo hơn nữa, góp phần cùng toàn hệ thống hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trong những tháng cuối năm, toàn thể đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm kinh doanh năm 2023 mà Hội đồng thành viên, ban điều hành đã đề ra.

Đọc thêm