Bắc Kạn dự kiến giải ngân trên 750 tỷ đồng vốn ODA năm 2020

(PLVN) - Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên đã chủ trì họp rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA năm 2020.

Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư đã báo cáo chi tiết tình hình triển khai các chương trình dự án; thảo luận, làm rõ những tồn tại hạn chế từ đó đề xuất những kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh có tổng số 06 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Riêng tổng số vốn ODA dự kiến sẽ giải ngân năm 2020 là trên 750 tỷ đồng; đến ngày 20/7/2020, Bắc Kạn đã giải ngân vốn đạt 16,8% kế hoạch.

Nguyên nhân giải ngân vốn ODA năm 2020 thấp là do một số chương trình, dự án vướng mắc về thủ tục đầu tư; vướng mắc về cơ chế tài chính; ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thời gian qua nên tiến độ triển khai thực hiện các dự án bị gián đoạn, làm giảm khối lượng hoàn thành, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực rà soát tổng thể việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA để kịp thời điều chỉnh và phân bổ vốn cho các dự án đang thiếu vốn nhằm đảm bảo hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn; các cơ quan chức năng đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án, phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định; đối với những chương trình, dự án không có khả năng giải ngân, các chủ đầu tư khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để đề nghị Trung ương thu hồi.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm